Varmrøget Kildeørred

Røget Kildeørred – avlet og opdrættet på Fruerlund kildevælds Dambrug i Rold Skov